A A A + | -

Articolul 761. Contestarea executării silite

(1) Debitorul gajist sau orice altă persoană care are un interes legitim poate contesta în instanţa de judecată acţiunile creditorului gajist întreprinse conform art.752 sau art.755 ori acţiunile executorului judecătoresc întreprinse conform art.757 şi, după caz, art.759.
(2) Instanţa de judecată este în drept să suspende sau să anuleze transmiterea bunului în posesia creditorului gajist exclusiv în următoarele temeiuri:
a) obligaţia garantată a fost executată sau altfel stinsă;
b) contractul de gaj a fost declarat nul prin hotărîre judecătorească irevocabilă;
c) executarea contractului de gaj a fost suspendată prin act judecătoresc;
d) creditorul gajist nu a transmis avizul de executare debitorului gajist sau nu l-a înregistrat conform art.752;
e) creditorul gajist a încălcat drepturile creditorilor gajişti de rang superior prevăzute la art.760.
(3) Creditorul gajist este responsabil pentru prejudiciul cauzat în cazul în care transmiterea în posesie este declarată ilegală.
(4) Anularea de către instanţa de judecată a transmiterii în posesie nu împiedică creditorul gajist să procedeze la exercitarea dreptului de gaj prin procedură judecătorească ordinară (contencioasă) sau simplificată (în ordonanţă).

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune