A A A + | -

Articolul 767. Opoziţia la condiţiile de vînzare

(1) La alegerea sa, creditorul gajist care exercită dreptul de gaj poate notifica debitorul gajist, conform regulilor privind notificarea avizului de executare, despre condiţiile planificate de vînzare a bunului gajat. În termen de 15 zile de la comunicarea condiţiilor planificate de vînzare, debitorul gajist poate formula opoziţie la condiţiile de vînzare în instanţa de judecată competentă.
(2) Opoziţia suspendă de drept procedura de vînzare pînă la soluţionarea definitivă a cauzei.
(3) Instanţa va soluţiona opoziţia în termen de 5 zile. Hotărîrea instanţei poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. În cazul respingerii opoziţiei, apelul nu îl opreşte pe creditor să treacă la vînzarea bunului. Apelul se soluţionează de urgenţă.
(4) Dacă admite opoziţia, constatînd că condiţiile planificate de vînzare nu respectă dispoziţiile art.764 şi 765, instanţa stabileşte condiţiile de vînzare corespunzătoare şi încuviinţează vînzarea bunului.
(5) Dacă instanţa a respins opoziţia, creditorul gajist poate purcede la vînzare în condiţiile planificate de vînzare.
(6) Dacă creditorul gajist a vîndut bunul în condiţiile prevăzute la alin.(4) sau, după caz, alin.(5) din prezentul articol, debitorul gajist nu poate cere repararea prejudiciului pe temeiul prevăzut la art.766.
(7) În cazul în care creditorul gajist a vîndut bunul la un preţ inferior celui determinat conform alin.(4) sau, după caz, alin.(5) din prezentul articol, debitorul gajist poate cere repararea prejudiciului pe temeiul prevăzut la art.766.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune