A A A + | -

Articolul 768. Dreptul altor creditori gajişti la repararea prejudiciului în caz de vînzare

Creditorii gajişti, alţii decît creditorul gajist care vinde bunul gajat, au dreptul la repararea prejudiciului şi dreptul la opoziţie în condiţiile art.766 şi 767, care se aplică în mod corespunzător.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune