A A A + | -

Articolul 770. Bunul dobîndit de la creditorul gajist

(1) Vînzarea bunurilor gajate de către creditorul gajist:
a) transferă cumpărătorului toate drepturile debitorului gajist asupra bunurilor gajate;
b) stinge gajul creditorului gajist şi alte gajuri, cu excepţia gajului de rang superior, în cazurile prevăzute la art.746 alin.(4); şi
c) stinge sechestrele şi interdicţiile asupra bunului, cu excepţia celor aplicate de instanţele de judecată în litigii nelegate de exercitarea dreptului de gaj.
(2) Cumpărătorul devine proprietar al bunurilor cumpărate după plata în întregime a preţului de cumpărare, cu excepţia cazului cînd s-a convenit altfel cu creditorul gajist şi cu alţi creditori indicaţi la art.752 alin.(1) ale căror drepturi pot fi prejudiciate prin amînarea sau eşalonarea plăţii.
(3) În termen de 3 zile după ce a devenit proprietar al bunului în condiţiile alin.(2) din prezentul articol, cumpărătorul propune creditorului gajist de rang superior a cărui gaj nu s-a stins să fie înregistrată substituirea debitorului gajist, în modul prevăzut la art.716, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
(4) După ce a devenit proprietar al bunului în condiţiile alin.(2), cumpărătorul poate solicita instanţei de judecată anularea sechestrelor şi a interdicţiilor asupra bunului cumpărat aplicate de instanţele de judecată.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune