A A A + | -

Articolul 772. Achiziţionarea bunurilor gajate de către creditorul gajist

(1) Creditorul gajist poate achiziţiona bunurile gajate dacă:
a) debitorul gajist a consimţit în scris asupra achiziţiei după primirea avizului de executare; şi
b) alte persoane indicate la art.752 alin.(1) nu se opun.
(2) Intenţia creditorului gajist de a achiziţiona bunul gajat poate fi exprimată în avizul de executare sau într-un aviz ulterior transmis debitorului gajist şi altor persoane indicate la art.752 alin.(1). Avizul va indica suma datorată a obligaţiei garantate şi partea din aceasta care se propune a fi stinsă prin achiziţionarea bunului gajat.
(3) Opoziţia faţă de achiziţionarea bunului gajat produce efecte juridice doar dacă este adusă la cunoştinţa creditorului gajist în termen de 15 zile de la primirea avizului prevăzut la alin.(2).
(4) Creditorul gajist care a achiziţionat bunul gajat va îndrepta suma preţului de achiziţie la stingerea obligaţiei garantate.
(5) Achiziţia de către creditorul gajist a bunului gajat:
a) transferă creditorului gajist toate drepturile debitorului gajist asupra bunului gajat;
b) stinge orice alte gajuri, cu excepţia gajurilor de rang superior, în cazurile prevăzute la art.746 alin.(4); şi
c) stinge sechestrele şi interdicţiile asupra bunului, cu excepţia celor aplicate de instanţele de judecată în litigii nelegate de exercitarea dreptului de gaj.
(6) La achiziţia de către creditorul gajist a bunului gajat, dispoziţiile art.770 alin.(3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune