A A A + | -

Articolul 787. Temeiul apariţiei solidarităţii creanţei

Creanţa solidară nu se prezumă, ci se naşte prin act juridic sau prin lege.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune