A A A + | -

Articolul 843. Substituirea completă

Un terţ poate să se oblige prin contract cu creditorul şi debitorul iniţial să substituie complet debitorul, cu efectul că debitorul iniţial este liberat de obligaţie.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune