A A A + | -

Articolul 846. Efectele substituirii incomplete

(1) Substituirea incompletă are aceleaşi efecte asupra excepţiilor şi compensării ca şi substituirea completă.
(2) În măsură în care debitorul iniţial nu este liberat, garanţia personală sau reală acordată în vederea executării obligaţiilor acelui debitor nu este afectată de substituire.
(3) Răspunderea debitorului iniţial este guvernată de către dispoziţiile legale privind fidejusorul cu beneficiu de discuţiune în măsura în care nu contravin dispoziţiilor alin.(1) şi (2).

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune