A A A + | -

Articolul 918. Rezoluţiunea pentru neexecutare anticipată

Creditorul are dreptul la rezoluţiune înainte de scadenţa obligaţiei contractuale dacă debitorul a declarat că nu va executa obligaţia sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiţia, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esenţială.


Adnotare:
Originea reglementării: art. III. – 3:504 DCFR; art. 7.3.3 Principiile UNIDROIT

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune