A A A + | -

Articolul 924. Clauza de dezicere

În cazul în care dreptul la rezoluţiune este stipulat în contract cu condiţia de a se efectua o anumită prestaţie (clauză de dezicere), declaraţia de rezoluţiune nu produce efecte dacă prestaţia nu a fost efectuată pînă la notificarea declaraţiei de rezoluţiune sau concomitent cu ea, iar cealaltă parte, din acest motiv, a respins neîntîrziat declaraţia. Cu toate acestea, declaraţia produce efecte dacă, după respingerea ei, prestaţia este efectuată neîntîrziat.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune