A A A + | -

Articolul 992. Noţiunea de contract

(1) Contract este acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice.
(2) Contractului îi sînt aplicabile normele cu privire la actul juridic.


 

▮ Jurisprudență CVIM

„Aici, instanța de circumscripție a aplicat principiul juridic potrivit căruia „un contract valabil cere o reunire a voințelor privitor la clauzele esențiale”, o afirmație care se bucură de susținere amplă în sistemul CVIM și în common law” [Shipping Ltd v Global Fishing, Inc, WD Wash, 29 August 2013, CISG-online 2491].

‘Here, the district court applied the legal principle that “[a] valid contract requires a meeting of the minds on essential terms,” a proposition finding ample support in the CISG and at common law.” [Shipping Ltd v Global Fishing, Inc, WD Wash, 29 August 2013, CISG-online 2491].

 

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune