A A A + | -

Articolul 994. Contractul numit şi contractul nenumit

(1) Contractul este numit dacă legea îl reglementează în mod special. Celelalte contracte sînt nenumite.
(2) Contractul nenumit se supune, în următoarea ordine:
a) acordului de voinţă al părţilor, expres şi implicit;
b) dispoziţiilor legale aplicabile contractelor şi obligaţiilor contractuale în general;
c) practicilor statornicite între părţi şi uzanţelor din domeniu, dacă există;
d) dispoziţiilor legale aplicabile contractelor numite asemănătoare în măsura în care acestea sînt compatibile cu natura şi scopul contractului nenumit.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

Articolul 1000. Drepturile beneficiarului în caz de neexecutare