A A A + | -

Articolul 995. Contractul complex

(1) Contractul este complex dacă cuprinde:
a) două sau mai multe elemente care corespund contractului numit; sau
b) unele elemente care corespund contractului numit şi alte elemente care corespund contractului nenumit.
(2) În măsura în care nu contravin naturii şi scopului contractului complex, dispoziţiile legale aplicabile fiecărui contract numit sau nenumit relevant se vor aplica în mod corespunzător elementelor respective ale contractului complex şi drepturilor şi obligaţiilor rezultate din acesta.
(3) Dispoziţiile alin.(2) nu se aplică dacă:
a) legea prevede că un anumit contract complex urmează a fi calificat în întregime ca un contract dintr-o anumită categorie;
b) în lipsa unei dispoziţii legale menţionate la lit.a), elementele care corespund unei categorii de contracte predomină atît de mult, încît ar fi nerezonabil ca contractul complex să nu fie calificat în întregime ca un contract din acea categorie.
(4) În cazurile prevăzute la alin.(3), dispoziţiile legale aplicabile categoriei la care a fost atribuit contractul complex ca urmare a calificării (categorie primară) se aplică contractului şi drepturilor şi obligaţiilor rezultate din acesta. Cu toate acestea, dispoziţiile legale care reglementează acele elemente ale contractului care cad într-o altă categorie decît categoria primară se aplică în mod corespunzător în măsura necesară reglementării acelor elemente cu condiţia că ele nu contravin dispoziţiilor legale aplicabile categoriei primare.
(5) Dispoziţiile prezentului articol nu înlătură aplicarea dispoziţiilor legale imperative.


 

În această lecție online se discută problema calificării contractului:

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune