A A A + | -

Articolul 13. Dreptul de proprietate în condominiu

(1) Dreptul de proprietate exclusivă asupra unității și cota-parte din dreptul de proprietate comună formează o unitate indivizibilă și nu pot fi înstrăinate sau grevate separat. În acest caz, ceilalți proprietari din condominiu nu dețin dreptul de preemțiune prevăzut de art. 552 din Codul civil nr. 1107/2002.
(2) La schimbarea titularului dreptului de proprietate exclusivă asupra unității, la noul proprietar trece de drept, chiar dacă acest efect nu s-a stipulat expres, și cota-parte din dreptul de proprietate comună.
(3) Proprietarul din condominiu nu poate cere separarea în natură a cotei-părți deținute de el în proprietatea comună.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 13. Dreptul de proprietate în condominiu
Abordarea urmează redacția actuală a art. 462 și 555 din Codul civil și corespunde cu dreptul comparat.

Drept comparat

Franța: art. 1(I) din Legea franceză nr. 65-557 din 10 iulie 1965, care numește „lot de coproprietate” (le lot de copropriété) bunul imobil format din unitate (une partie privative) și cotă-parte (une quote-part de parties communes);

Germania: §1(2) din Legea germană: „(2) Title to an apartment comprises the separate ownership [Sondereigentum (1)] of an apartment together with a co-ownership share [Miteigentumsanteil] of the jointly owned property [gemeinschaftliches Eigentum] of which it is an integral part.”;

Estonia: §1(1) din Legea estoniană: “Apartment ownership” means exclusive ownership of the physical share of a building together with a legal share of common ownership of the immovable to which the exclusive ownership belongs.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală