A A A + | -

Articolul 20. Distrugerea totală sau parțială a clădirii condominiului

(1) În cazul în care clădirea piere sau este distrusă în întregime ori într-o proporție de cel puțin 3/4 din volumul ei, fiecare dintre proprietari poate cere partajul terenului și al materialelor prin vânzare, dacă nu s-a convenit altfel.

(2) În caz de distrugere a unei părți mai mici de 3/4 a clădirii, adunarea generală hotărăște asupra reconstrucției părților comune ale clădirii, fiecare proprietar fiind obligat să contribuie proporțional cotei-părți.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 20. Distrugerea totală sau parțială a clădirii condominiului
Deoarece reconstrucția după o distrugere totală atrage cheltuieli semnificative, legea diferențiază în funcție de gradul de distrugere a clădirii. Adunarea generală urmează să decidă reconstrucția. Proprietarul care refuză să participe poate fi obliga să-și vândă dreptul său, care, în fond reflectă cota sa din valoarea terenurilor și altor elemente valoroase.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală