A A A + | -

Articolul 30. Nulitatea dispozițiilor statutului și ale regulamentelor

Sunt lovite de nulitate absolută dispozițiile statutului asociației ori ale regulamentelor asociației care:
a) contravin dispozițiilor prezentei legi ori altor dispoziții legale imperative;
b) limitează drepturile unui sau mai multor proprietari în mod disproporționat scopului urmărit prin limitare.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 30. Nulitatea dispozițiilor statutului și regulamentelor
În interdicția de la lit. a) se includ și prevederile discriminatorii, care sunt interzise prin norma imperativă de la art. 7 al Legii nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității.

Norma nu reglementează numărul de animale permis să fie deținute de proprietarul unei unități.

Drept comparat

Art. 43 din legea franceză la fel declară imperative majoritatea articolelor sale.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală