A A A + | -

Articolul 4. Temeiurile constituirii condominiului

Condominiul se constituie:
a) în temeiul actului de constituire a condominiului, conform prezentului capitol; sau
b) în alte temeiuri speciale, prevăzute de capitolele VI și VII din prezenta lege ori de Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 4. Temeiurile constituirii condominiului

Lit. a) nu are efect retroactiv. Ea nu se aplică condominiilor deja formate, cărora li se aplică legislația în vigoare la data formării lor. Prin urmare, în condominiile existente, nu se cere adoptarea unui act de constituire a condominiului, dar el nici nu se interzice.

În fapt, lit. a) și următoarele articole privind constituirea condominiului se aplică doar noilor condominii, de regulă, pentru noile proiecte imobiliare.

Lit. b): pentru simplificarea constituirii în construcțiile care deja au unități.

În cazul temeiurilor speciale nu se cere adoptarea unui act de constituire a condominiului.

Aceeași este situația pentru modalitățile speciale de formare a condominiului conform Legea nr. 1543/1998 a cadastrului bunurilor imobile.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală