A A A + | -

Articolul 57. Proprietarii vulnerabili financiar

(1) Administratorul asociației trebuie să identifice proprietarii din categoria persoanelor socialmente vulnerabile din asociație ținând cont de criteriile stabilite de adunarea generală.
(2) Administratorul asociației este împuternicit, în numele proprietarului din categoria persoanelor socialmente vulnerabile, în fața autorităților și altor persoane, pentru a obține în folosul proprietarului respectiv alocații, indemnizații și alt suport financiar ori material, să depună cereri și acțiuni în justiție în acest scop. Administratorul informează proprietarul despre măsurile întreprinse.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală