A A A + | -

Articolul 62. Transparența datelor de contact

(1) Actele care emană de la asociație ori organele ei, inclusiv procesele-verbale și facturile, trebuie să indice:
a) denumirea și sediul asociației;
b) adresa de e-mail a asociației;
c) numele și numărul de telefon ale administratorului asociației;
d) dacă există, numele sau denumirea, adresa de e-mail și numărul de telefon ale gestionarului.
(2) Neindicarea datelor cerute la alin. (1) nu este temei de anulare a actelor, dar poate îndreptăți proprietarul la rambursarea cheltuielilor necesare aflării informației respective.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală