A A A + | -

Articolul 65. Platforma e-Condominiu

(1) Fiecare asociație este obligată să se înregistreze în platforma e-Condominiu și să plaseze anual fișa de sinteză în platformă, care devine accesibilă publicului.
(2) Asociația poate cere furnizorilor de servicii către asociație și furnizorilor de servicii intermediate să plaseze informații și avize de plată prin platforma e-Condominiu.
(3) Asociația poate folosi platforma e-Condominiu pentru a îndeplini obligația prevăzută la art. 63. Această informație, plasată în platforma e-Condominiu, nu este accesibilă publicului.
(4) Accesul tuturor utilizatorilor, atât al celor care includ informații, cât și al celor care vizualizează informațiile, în platforma e-Condominiu este gratuit.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 3. Noțiuni principale

platforma e-Condominiu: urmând tendința de digitizare și pentru a asigura o metodă gratuită și accesibilă de informare și participare la administrarea condominiilor prezenta lege prevede mecanismul de instituire și folosire a unei platforme digitale, care va asigura, conform art. 108:
– sistematizarea informației despre starea tehnică a clădirilor care intră în componența condominiilor;
– dezvăluirea de informații proprietarilor din condominiu de către asociația proprietarilor în condominiu și de către gestionar;
– accesarea și plata facturilor și altor avize de plată adresate proprietarului din condominiu;
– primirea notificărilor (inclusiv care conțin plângeri și petiții) din partea proprietarilor din condominii adresate asociației proprietarilor în condominiu ori gestionarului;
– exprimarea votului pe cale electronică la adunarea generală.
– accesul public la fișele de sinteză anuale ale asociației.

Articolul 65. Platforma e-Condominiu
Digitizarea relațiilor de condominiu este o tendință internațională:

În Franța funcționează registrul electronic de înmatriculare a asociațiilor (registre de l’immatriculation) https://www.registre-coproprietes.gouv.fr prin care se poate accesa fișa de sinteză.

În Estonia dezvăluirea datelor se asigură chiar prin registrul de stat al persoanelor juridice:

Exemplu de informație privitor la o asociație concretă (link la versiunea în limba engleză):
https://ariregister.rik.ee/eng/company/80593729/Tallinn-Paavli-tn-11-korteri%C3%BChistu?active_tab=register

Există și soluții online adiționale anume pentru asociații în condominii (link la versiunea în limba rusă) :
http://www.ky24.ee/site_pages.php?lang=ru&page=734

În Rusia funcționează ГИС ЖКХ (Государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства), Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 74/114/пр:
https://dom.gosuslugi.ru/

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală