A A A + | -

Articolul 68. Obligația proprietarului de a furniza informații

(1) Proprietarul este obligat să informeze asociația despre datele sale de contact, în special numărul de telefon și adresa de poștă electronică, dacă o are.
(2) Dacă domiciliul/reședința (în cazul persoanei fizice) ori sediul (în cazul persoanei juridice) al proprietarului este diferit de adresa unității, proprietarul este obligat să informeze asociația și despre adresa domiciliului/reședinței ori a sediului sau o altă adresă pentru notificări.
(3) Cu excepția cazului în care proprietarul a informat asociația despre adresa domiciliului/reședinței ori a sediului sau o altă adresă pentru notificări, asociația are dreptul să considere că adresa unității este domiciliul/reședința ori sediul proprietarului în scopul primirii notificărilor.
(4) Dacă repartizarea cheltuielilor de orice natură între proprietari depinde de numărul de persoane care locuiesc permanent în unitate, proprietarul este obligat să comunice, la survenirea fiecărei schimbări ori la cererea administratorului asociației, numărul acestor persoane (adulți și minori). Până la comunicarea veridică a numărului de persoane, administratorul asociației atribuie unității numărul estimativ de persoane după consultarea vecinilor ori conform mediei de persoane în cadrul condominiului.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală