A A A + | -

Articolul 70. Dreptul de a propune modernizarea condominiului

(1) Administratorul asociației este obligat să convoace adunarea generală în termen de o lună de la primirea cererii de la un grup de proprietari (conform normelor de convocare a adunării generale) interesat de efectuarea de către asociație a intervențiilor sau lucrărilor care au ca scop:
a) îmbunătățirea securității ori salubrității condominiului;
b) eficiența energetică a condominiului;
c) producerea de către asociație a energiei regenerabile pe părțile comune ale condominiului.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă proiectul de realizare a lucrărilor și cheltuielile aferente. Administratorul poate cere solicitantului să ofere explicații și detalieri ale proiectului propus înainte de a fi obligat să convoace adunarea generală.
(3) Hotărârea definitivă pe marginea propunerii o ia adunarea generală conform art. 37 alin. (1).

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală