A A A + | -

Articolul 72. Intervențiile și lucrările proprietarului

(1) Proprietarului i se interzice să efectueze intervenții sau lucrări neautorizate la fațadă sau oricare alt element al părților comune ale condominiului, inclusiv la decorul arhitectural al clădirii. În cazul încălcării acestei prevederi, administratorul asociației aplică art. 19. Adițional, dacă aceasta e prevăzut în statut sau în regulamentul intern, administratorul stabilește, cu acordul consiliului, proprietarului care nu înlătură încălcarea o penalitate de la 1 la 3 unități convenționale pentru fiecare zi de încălcare. Penalitatea acumulată se include în factura lunară trimisă proprietarului de către asociație.
(2) Proprietarul este obligat să notifice administratorul despre efectuarea unor intervenții sau lucrări la unitatea sa, precum și despre natura și durata planificată a acestora.
(3) În cazul intervențiilor sau lucrărilor la o unitate, administratorul asociației are dreptul:
a) să solicite de la proprietarul unității orice informații și clarificări suplimentare, inclusiv acte care confirmă respectarea legislației;
b) să supravegheze evoluția reparației și să ceară încetarea oricăror intervenții periculoase sau ilegale;
c) să impună cerințe și măsuri speciale pentru a asigura buna funcționare a condominiului și a reduce deranjamentele pentru ceilalți proprietari;
d) să interzică accesul în condominiu al antreprenorilor și al altor terți care participă la efectuarea reparației atât timp cât nu sunt îndeplinite cerințele prezentei legi privitoare la reparație.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală