A A A + | -

Articolul 75. Intervenția asupra unei unități în caz de pericol

(1) În cazul în care o unitate este abandonată ori există un alt pericol iminent, cauzat de comportamentul proprietarului, pentru viața, sănătatea altor proprietari ori pentru unități (cum ar fi scurgeri de gaze, apă etc.), administratorul asociației, cu prezența a doi proprietari și a organului de poliție, poate forța lacătul unității și interveni pentru a înlătura pericolul. Cheltuielile de intervenție și de schimbare a lacătului se rambursează de către proprietarul unității în mod solidar cu posesorul unității.
(2) Participanții la intervenția menționată la alin. (1) întocmesc un proces-verbal.
(3) Administratorul asociației ia măsuri de contactare a proprietarului și îi transmite cheile unității și copia de pe procesul-verbal.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală