A A A + | -

Articolul 85. Controlul asupra activității asociației și a gestionarului

(1) Controlul asupra activității asociației și, după caz, a gestionarului se efectuează de către autoritatea administrației publice locale.
(2) Controlul asupra reparației, reconstrucției, întreținerii și deservirii clădirilor, a părților comune și a unităților din condominiu se efectuează de către autoritatea administrației publice locale și, după caz, de alt organ împuternicit conform legislației.


Adnotare:

Regulamentul de detaliere a reglementării

A se vedea Regulamentul privind controlul administrării condominiului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 568 din 2 august 2023.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală