A A A + | -

Articolul 96. Delimitarea apartenenței proprietății imobiliare

Dispozițiile prezentului capitol, în special ale art. 88 alin. (5) și (7), ale art. 90, 91, 95 și 98, se aplică cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice.


Adnotare:

Extras din Nota informativă la proiectul Legii cu privire la condominiu:

Articolul 100. Delimitarea apartenenței proprietății imobiliare
Dispozițiile prezentului capitol, și în special ale art. 92 alin. (5) și (7), 94, 95, 99 și 102, se aplică cu respectarea dispozițiilor Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice.
Există numeroase cazuri când terenuri sau clădiri au fost înregistrate în RBI pe numele autorității publice locale (APL) sau autorității publice centrale (APC) doar provizoriu, din conveniență, pentru a face posibilă înregistrarea încăperilor izolate. Apartenența definitivă rămâne guvernată de legea specială.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală