A A A + | -

LPA C civ, art. 10 [Dispoziții tranzitorii privind reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice]

Modificările operate prin Legea nr.133/2018 la dispoziţiile cărţii întîi din Codul civil privitoare la reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice nu se aplică procedurilor de reorganizare sau lichidare dacă hotărîrea organului competent privind iniţierea reorganizării sau a lichidării a fost adoptată înainte de 1 martie 2019.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune