A A A + | -

LPA C civ, art. 12 [Dispoziții tranzitorii privind remediul hotărârii judecătorești care ține loc de act juridic]

Dispoziţiile art.325 din Codul civil în redacţia introdusă prin Legea nr.133/2018 se aplică dacă obligaţia de a încheia actul juridic a fost contractată începînd cu 1 martie 2019 sau a apărut în baza legii începînd cu aceeaşi dată.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune