A A A + | -

LPA C civ, art. 13 [Dispoziții tranzitorii privind ratificarea actului juridic]

Dispoziţiile art.360 din Codul civil, introduse prin Legea nr.133/2018, se aplică consimţămîntului dat de terţ începînd cu 1 martie 2019, chiar dacă actul juridic pentru care se dă consimţămîntul a fost încheiat înainte de 1 martie 2019.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

Articolul 1000. Drepturile beneficiarului în caz de neexecutare