A A A + | -

LPA C civ, art. 14 [Dispoziții tranzitorii privind termenele de decădere]

Modificările dispoziţiilor Codului civil referitoare la termenele de decădere, operate prin Legea nr.133/2018, nu se aplică termenelor care au început să curgă înainte de 1 martie 2019.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune