A A A + | -

LPA C civ, art. 15 [Dispoziții tranzitorii privind registrului procurilor]

(1) Dispoziţiile art.379 alin.(2) şi art.380 din Codul civil, introduse prin Legea nr.133/2018, se aplică odată cu crearea condiţiilor tehnice, dar nu mai tîrziu de 1 martie 2021.
(2) Guvernul Republicii Moldova va crea şi va asigura funcţionarea registrului procurilor în termenul indicat la alin.(1).

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune