A A A + | -

LPA C civ, art. 16 [Dispoziții tranzitorii privind derogarea prin contract de la dispozițiile legale privind prescripţia extinctivă]

Părţile unui contract încheiat înainte de 1 martie 2019, începînd cu această dată, pot deroga prin contract de la dispoziţiile legale privind prescripţia extinctivă în conformitate cu art.393 din Codul civil, cu modificările operate prin Legea nr.133/2018.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune