A A A + | -

LPA C civ, art. 18 [Dispoziții tranzitorii privind formalităţile de publicitate]

Formalităţile de publicitate sînt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data efectuării acestora.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune