A A A + | -

LPA C civ, art. 19 [Dispoziții tranzitorii privind aplicarea adaptată a dispozițiilor privind registrele de publicitate]

Pînă la ajustarea tehnică a registrelor de publicitate cu caracter constitutiv (art.420 din Codul civil), deţinătorii acestor registre aplică dispoziţiile capitolului II (Registrele de publicitate cu caracter constitutiv) din titlul V cartea întîi din Codul civil în redacţia introdusă prin Legea nr.133/2018, începînd cu 1 martie 2019, cu adaptările corespunzătoare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune