A A A + | -

LPA C civ, art. 22 [Consolidarea dintre teren și construcție: regula]

Construcţia sau alte lucruri ori lucrări ataşate permanent la teren, înregistrate în capitolul B al registrului bunurilor imobile (în prezenta secţiune, în continuare – bunuri imobile înregistrate separat în capitolul B), din data de 1 martie 2019, încetează a fi bunuri imobile separate şi devin parte componentă a terenului, cu condiţia că, la acea dată, aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane deţin în proprietate atît bunul imobil înregistrat separat în capitolul B, cît şi terenul.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune