A A A + | -

LPA C civ, art. 24 [Dreptul legal reciproc de preemțiune]

(1) Proprietarul terenului pe care sînt amplasate bunuri imobile înregistrate separat în capitolul B şi care nu devin parte componentă a terenului la 1 martie 2019, conform art.23, deţine un drept de preemţiune în caz de vînzare a bunului imobil înregistrat separat în capitolul B, iar proprietarul bunului imobil înregistrat separat în capitolul B deţine un drept de preemţiune în caz de vînzare a terenului.
(2) Dacă bunul imobil înregistrat separat în capitolul B se află pe o parte a terenului şi poate fi folosit fără dificultăţi pe acea parte a terenului, atunci dreptul de preemţiune se aplică doar în privinţa părţii de teren necesare pentru exercitarea dreptului de proprietate asupra bunului imobil înregistrat separat în capitolul B.
(3) Orice clauză încheiată după 1 martie 2019 care exclude sau limitează dreptul de preemţiune prevăzut de prezentul articol este lovită de nulitate absolută.
(4) Dispoziţiile prezentului articol şi ale art.658 alin.(2) din Codul civil nr.1107/2002 nu se aplică în cazul în care terenul aparţine statului sau unităţii administrativ-teritoriale.

[Art.24 completat prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune