A A A + | -

LPA C civ, art. 25 [Consolidarea subsecventă dintre teren și construcție]

Dacă, după 1 martie 2019, terenul şi bunul imobil înregistrat separat în capitolul B devin proprietatea aceleiaşi persoane sau aceloraşi persoane, din data dobîndirii, bunul imobil înregistrat separat în capitolul B încetează a fi bun imobil şi devine parte componentă a terenului pe care este amplasat. Această dispoziţie nu se aplică dacă bunul imobil înregistrat separat în capitolul B este deja parte componentă a terenului conform prezentei secţiuni.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune