A A A + | -

LPA C civ, art. 30 [Demolarea nu este exclusă]

Dispoziţiile art.27 şi 28 nu afectează dreptul proprietarului terenului sau al altei autorităţi competente de a cere, conform legislaţiei în vigoare, demolarea bunului imobil înregistrat separat în capitolul B pe temeiurile prevăzute de legea aplicabilă.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune