A A A + | -

LPA C civ, art. 31 [Lipsa formalităților de publicitate privitor la superficia legală]

Dreptul de superficie prevăzut la art.27-29 se naşte de plin drept fără înregistrarea lui în registrul bunurilor imobile. Orice persoană interesată poate cere înregistrarea acestui drept în registrul bunurilor imobile.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune