A A A + | -

LPA C civ, art. 32 [Supraviețuirea drepturilor dobândite anterior, similare superficiei]

Dispoziţiile art.460 din Codul civil, introduse prin Legea nr.133/2018, nu afectează drepturile, de orice natură, ale persoanei care nu este proprietar al terenului de a construi şi de a deveni proprietar al construcţiei sau al lucrărilor ridicate, care au fost dobîndite înainte de 1 martie 2019 şi care vor continua să producă efecte juridice pînă la stingerea acestora conform conţinutului său, stabilit înainte de 1 martie 2019.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune