A A A + | -

LPA C civ, art. 33 [Dispoziții tranzitorii privind condominiul]

(1) Dispoziţiile art.462 alin. (2) din Codul civil, introduse prin Legea nr.133/2018, se aplică în cazul în care proprietarul unităţii în condominiu devine şi proprietar al cotei-părţi corespunzătoare din dreptul asupra părţilor comune.
(2) Pînă la survenirea cazului prevăzut la alin.(1), constituie bun imobil doar unitatea în condominiu.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune