A A A + | -

LPA C civ, art. 34 [Dispoziții tranzitorii privind uzucapiunea]

(1) La aplicarea dispoziţiilor art.524, 526, 529 şi 530 din Codul civil, în redacţia prevăzută de Legea nr.133/2018, poate fi invocată durata posesiei exercitate înainte de 1 martie 2019 dacă aceasta întruneşte celelalte condiţii ale uzucapiunii invocate.
(2) La aplicarea dispoziţiilor art.524 din Codul civil, introduse prin Legea nr.133/2018, se permite invocarea înregistrării în registrul respectiv, efectuată înainte de 1 martie 2019, dacă, conform legii în vigoare la data înregistrării, înregistrarea avea efect constitutiv. În caz contrar, se consideră că înregistrarea are efect constitutiv din 1 martie 2019.
(3) Prin derogare de la dispoziţiile alin.(1) din prezentul articol, la aplicarea dispoziţiilor art.526 din Codul civil, introduse prin Legea nr.133/2018, se permite invocarea doar a duratei posesiei exercitate după 1 martie 2011.
(4) Dreptul uzucapantului de a invoca uzucapiunea împlinită înainte de 1 martie 2019 rămîne neafectat.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune