A A A + | -

LPA C civ, art. 35 [Dispoziții tranzitorii privind gajul]

(1) Gajul constituit înainte de 1 martie 2019:
a) este guvernat de legea în vigoare la data constituirii acestuia;
b) începînd cu 1 martie 2019, are acelaşi rang de prioritate ca şi gradul de prioritate pe care îl avea înainte de 1 martie 2019;
c) începînd cu 1 martie 2019, se exercită în condiţiile Codului civil, cu modificările prevăzute de Legea nr.133/2018.
(2) Creditorul gajist care a intrat în posesia bunului gajat înainte de 1 martie 2019 exercită dreptul de a vinde, achiziţiona bunul gajat sau alte drepturi în condiţiile Codului civil, cu modificările prevăzute de Legea nr.133/2018.
(3) Gajul constituit înainte de 1 martie 2019 asupra mijloacelor băneşti, începînd cu 1 martie 2019, se consideră gaj asupra dreptului privind mijloacele băneşti.
(4) Dispoziţiile alin.(1) şi (2) se aplică în egală măsură şi ipotecii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune