A A A + | -

LPA C civ, art. 36 [Dispoziții tranzitorii speciale privind ipoteca]

(1) Dispoziţiile art.735 din Codul civil în redacţia introdusă prin Legea nr.133/2018 nu se aplică dreptului de ipotecă constituit înainte de 1 martie 2019.
(2) Notificările de executare a dreptului de ipotecă transmise şi preavizele de executare a dreptului de ipotecă înregistrate înainte de 1 martie 2019 conform Legii nr.142/2008 cu privire la ipotecă se consideră avize de executare transmise sau, după caz, înregistrate în sensul art.752 din Codul civil în redacţia introdusă prin Legea nr.133/2018.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune