A A A + | -

LPA C civ, art. 37 [Subrogarea în poziția debitorului ipotecar în cazul imobilelor neconsolidate]

(1) În cazul în care ipoteca constituită înainte de 1 martie 2019 are ca obiect doar bunul imobil înregistrat separat în capitolul B, iar terenul pe care este amplasat bunul imobil ipotecat, înregistrat separat în capitolul B, aparţine unui terţ şi a fost transmis debitorului ipotecar în folosinţă, după exercitarea dreptului de ipotecă, noul proprietar al bunului imobil înregistrat separat în capitolul B se subrogă în drepturile şi obligaţiile debitorului ipotecar conform actului juridic prin care sînt stabilite condiţiile folosinţei.
(2) Dispoziţiile alin.(1) din prezentul articol se aplică şi ipotecii constituite începînd cu data de 1 martie 2019 în privinţa bunurilor imobile înregistrate separat în capitolul B care continuă să se considere bunuri imobile conform art.23.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune