A A A + | -

LPA C civ, art. 38 [Dispoziții tranzitorii privind acțiunea revocatorie]

Dispoziţiile art.895-900 din Codul civil, introduse prin Legea nr.133/2018, se aplică actelor juridice încheiate de debitor începînd cu 1 martie 2019, chiar dacă creanţa creditorului s-a născut înainte de 1 martie 2019.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune