A A A + | -

LPA C civ, art. 39 [Dispoziții tranzitorii privind dobânda legală de întârziere]

Dispoziţiile art.942-945 din Codul civil, introduse prin Legea nr.133/2018, se aplică, începînd cu 1 martie 2019, şi obligaţiilor izvorîte din contracte încheiate înainte de 1 martie 2019 sau din alte temeiuri survenite înainte de 1 martie 2019.


Adnotare:

Privitor la jurisprudența formată pe problemele de aplicare în timp a art. ex-619 și a art. 942, v. adnotarea la art. 942.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune