A A A + | -

LPA C civ, art. 40 [Dispoziții de adaptare privind rezoluțiunea și rezilierea]

(1) În cazul în care un contract încheiat după data de 1 martie 2019 face referinţă la rezilierea sau denunţarea unui contract, se consideră că referinţa este la rezoluţiunea raportului contractual.
(2) În cazul în care un act normativ, indiferent de momentul adoptării sale, face referinţă la rezilierea sau denunţarea unui contract, se consideră că referinţa este la rezoluţiunea raportului contractual.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune