A A A + | -

LPA C civ, art. 41 [Dispoziții tranzitorii privind dreptul de preemțiune]

(1) Modificările la art.1143-1150 din Codul civil, operate prin Legea nr.133/2018, se aplică, în cazul dreptului de preemţiune creat prin contract, numai în situaţia în care acel contract a fost încheiat după data de 1 martie 2019.
(2) Modificările la art.1143-1150 din Codul civil, operate prin legea menţionată la alin.(1) din prezentul articol, se aplică dreptului de preempţiune prevăzut la alin.(1) din prezentul articol, precum şi dreptului de preemţiune prevăzut de lege numai cu privire la contractele de vînzare-cumpărare încheiate după data de 1 martie 2019.
(3) Prin derogare de la dispoziţiile alin.(2), dacă persoana obligată a înaintat titularului dreptului de preemţiune o ofertă de vînzare corespunzătoare, iar dreptul de preemţiune al titularului în privinţa acelei oferte s-a stins înainte de 1 martie 2019, acel drept de preemţiune nu se aplică contractului de vînzare-cumpărare, încheiat după 1 martie 2019, care conţine condiţii de vînzare ce nu sînt mai favorabile pentru cumpărător decît condiţiile de vînzare prevăzute în oferta de vînzare menţionată. Aceeaşi regulă se aplică în mod corespunzător dacă titularul dreptului de preemţiune a renunţat la acesta în privinţa unei oferte de vînzare înainte de 1 martie 2019.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune