A A A + | -

LPA C civ, art. 43 [Dispoziții de adaptare privind leasingul]

(1) Trimiterile din legislaţia în vigoare la contractul de leasing financiar se consideră trimiteri la contractul de leasing reglementat de Codul civil.
(2) Trimiterile din legislaţia în vigoare la contractul de leasing operaţional se consideră trimiteri la contractul de locaţiune reglementat de Codul civil.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune